| Royai Sarzamin Man | International Transportation Consultant Co.|

Go to content

Main menu

شرکت کران سبز بندر (زیر مجموعه شرکت رویای سرزمین من) با داشتن محوطه ای اختصاصی جهت دپو و نگهداری مواد معدنی، جهت تخلیه و بارگیری مواد معدنی آماده ارائه خدمات به کلیه شرکتهایی که در زمینه صادرات مواد معدنی فعالیت می کنند

 

ماموریت
شرکت کران سبز بندر در نظر دارد با بهره گیری از تجربه و دانش فنی روز در فعالیت های دریایی و بندری و کسب حسن اعتماد مشتریان و صاحبان کالا پاسخگوی نیاز های شما مشتریان عزیز در زمینه های مختلف باشد

چشم انداز
ما بر آنیم تا با دستیابی به سازمانی طلایه دار و موثر در حوزه خدمات دریایی و بندری و حفظ اصول مشتری مداری، موقعیتی پیشتاز در داخل کشور و عرصه های بین المللی داشته باشیم

ارزش ها
مشتری مداری ،امانتداری، درستکاری، اعتماد ، صداقت ، پایبندی به تعهدات، رعایت اصل احترام متقابل، کار گروهی، قانون مداری، مسئولیت پذیری از ارزش های شرکت کران سبز بندر شناخته می شوند

 
Back to content | Back to main menu